Payment

Home Payment

ซีรีส์ FinTech Review: Venmo

0
What is Venmo ที่อเมริกา Venmo น่าจะเป็น Social Payment (หรือ P2P Payment) App ที่ดังที่สุดในตอนนี้ สิ่งที่ Venmo ทำได้หลักๆ ก็คือการรับหรือจ่ายเงินให้คนรู้จักของเรา เช่นไปกินข้าวกับเพื่อน พอนาย A จ่ายบิล คนอื่นๆ ก็ส่งเงินส่วนของตัวให้นาย A ด้วย Venmo ที่คนใช้...

ยุคของ Banking API

0
ตอนนี้เราเห็นบริษัท FinTech เกิดใหม่ให้บริการทางการเงินและแข่งขันกับธนาคารโดยตรงในหลายผลิตภัณฑ์ เช่น Marketplace Lending ที่เป็นคู่แข่งโดยตรงกับ Personal Loan / SME Loan แต่ก็มีบริษัท FinTech อีกหลายรายที่สร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมา "ต่อ" กับธนาคารที่เราเป็นลูกค้าอยู่แล้ว และช่วยให้ลูกค้าธนาคารได้รับประสพการณ์ที่ดีขึ้น ตัวอย่างที่ดีของบริษัทในกลุ่มนี้ก็คือ Mint ซึ่งเป็นบริการ "รวบรวม" ข้อมูลการใช้บริการทางการเงินต่างๆ ของเรา เช่นการใช้จ่ายผ่านบัตร...

หน่วยงานกำกับและ Blockchain (ไม่ใช่ Bitcoin)

0
หนึ่งใน application ที่สำคัญของเทคโนโลยี Blockchain ก็คือการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แบบทันที (Instant securities settlement) ปัจจุบันการชำระราคาหลักทรัพย์ในประเทศไทยใช้วิธีการโอนและรับเงินผ่าน Settlement Bank หรือผ่านระบบ BAHTNET ของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนการส่งมอบหลักทรัพย์ จะทำกันระหว่างสมาชิกของสำนักหักบัญชี (Thailand Clearing House; TCH) ซึ่งก็คือบริษัทหลักทรัพย์และธนาคารต่างๆ โดยนายทะเบียนคือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Thailand Securities Depository; TSD)...