Paypal จับมือ Visa, Mastercard เพื่อลดความเสี่ยง-เพิ่มโอกาสธุรกิจ

0
ประวัติศาสตร์ ก่อนที่เราจะเริ่มจ่ายเงินออนไลน์ด้วย Paypal เราจะต้องเลือกผูกบัญชีผู้ใช้ของเรากับบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตก่อน จากนั้นตอนจ่ายเงินเราจะสามารถเลือกได้ว่าจะจ่ายด้วยการตัดบัตรเครดิต หรือด้วยการ direct debit จากบัญชีธนาคาร (ในประเทศไทยทำได้เฉพาะตัดบัตรเครดิต) โดยโวลุ่มของ Paypal นั้นผ่าน direct debit ประมาณครึ่งนึง ส่วนอีกครึ่งก็แบ่งกันระหว่าง Visa กับ Mastercard ระหว่างการตัดบัตรเครดิตกับ direct debit นี่มีรายละเอียดที่แตกต่างหลายอย่าง แต่อันนึงที่สำคัญก็คือ direct debit...