video

Blockchain กับ Trade Finance

0
ธนาคาร Barclays และบริษัท Wave ออกข่าวว่า "Barclays and Wave complete world first blockchain trade finance transaction" ในบทความนี้ผมจะอธิบายว่าเค้าทำอะไร และมันมีความสำคัญยังไงครับ กระบวนการ Trade Finance ในปัจจุบัน การค้าระหว่างประเทศปัจจุบันมีขนาดมากกว่า 16 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ โดยทั่วไปในการส่งสินค้าและชำระเงินระหว่างประเทศมีเอกสารสำคัญมากอยู่ 2 อย่างคือ...