Review Series

Home Review Series

ซีรีส์ FinTech Review: Plaid

0
What is Plaid Product ของ Plaid คือ API ที่ช่วยให้ Developer สร้าง Application ที่เชื่อมต่อกับธนาคารได้ง่ายและปลอดภัยมากขึ้น เพื่อนำไปสร้างบริการต่างๆ ต่อไป (อ่าน ยุคของ Banking API) ตัวอย่างการใช้งาน ตัวอย่างเช่น ใน web app เราสามารถ authenticate กับบัญชีธนาคารได้โดยใช้โค้ด ซึ่งจะสร้างปุ่ม ซึ่งพอ...

ซีรีส์ FinTech Review: Robo-advisor – Betterment & Wealthfront

1
What is a robo-advisor Robo-advisor (หรือถ้าเรียกให้เป็นทางการหน่อยก็คือ Automated Investment Service) คือบริการที่ช่วยลูกค้าลงทุนแบบอัตโนมัติ โดยบริการหลักๆ ก็คือการช่วยจัดสรรสินทรัพย์ (asset allocation) และทำการซื้อขายให้โดยอัตโนมัติเพื่อให้พอร์ตการลงทุนเป็นไปตามที่จัดไว้ ก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียด เรามาปูพื้นฐานศัพท์ทางด้านการลงทุนกันก่อนเล็กน้อยนะครับ Asset Allocation (การจัดสรรสินทรัพย์) ก็คือการวางแผน ว่าการลงทุนให้ได้เป้าหมายที่เราต้องการ และให้ความเสี่ยงอยุ่ในระดับที่เรารับได้ ควรจะแบ่งเงินไปลงทุนทรัพย์สินประเภทไหนเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ เช่น หุ้น 80% เงินฝาก...