ภาษีมูลค่าเพิ่มและ cryptocurrency เช่น Bitcoin

Chrisada SookdhisChrisada is a technologist and a banker based in Thailand.

Blockchain

การคิดภาษีเมื่อมีการใช้ cyprtocurrency เช่น Bitcoin ในปัจจุบัน ยังมีความแตกต่างกันอยู่มากในแต่ละประเทศ เนื่องจากยังไม่ชัดเจนว่าจะมอง cryptocurrency (ต่อไปขอเรียกย่อๆ ว่า crypto) เป็นเงินตรา เป็นสินค้า เป็นบริการ หรือยังไม่มีนิยาม

VAT

VAT คือภาษีที่เก็บเมื่อมี economic activity เกิดขึ้น (supply of goods and services)

mining

การ mine crypto ไม่มี VAT เพราะไม่ได้เป็น economic activity ไม่ว่าจะมอง crypto เป็นเงินตราหรือเป็นสินค้า

buying crypto

การซื้อ crypto หลายประเทศเช่นในกลุ่ม EU ไม่คิด VAT เพราะถือว่าเป็นบริการทางการเงิน ซึ่งเป็นประเภทบริการที่ได้รับยกเว้น VAT

ส่วนอังกฤษ ยอมรับ crypto เป็นเงินตราประเภทหนึ่ง ดังนั้นการซื้อ crypto (เช่นด้วยเงินปอนด์) ก็เหมือนการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งไม่ต้องเสีย VAT

แต่บางประเทศเช่นสิงคโปร์นิยาม crypto เป็นบริการทั่วไป ซึ่งทำให้ต้องคิด VAT

ส่วนออสเตรเลีย มอง crypto เป็นทรัพย์สิน (property) การซื้อ crypto จึงต้องคิด VAT

buying things with crypto

แต่ถ้าเอา cryptocurrency ไปซื้อสิ้นค้า อันนี้เกิด economic activity ด้งนั้นมี VAT แน่นอน แต่จะคิดยังไงอยู่ที่วิธีมองของแต่ละประเทศ ถ้ามอง crypto เป็นเงิน ก็คิด VAT ตามปกติเหมือนใช้เงินซื้อ (ใช้ราคาของใน fiat สำหรับคิด VAT)

แต่ถ้ามองการซื้อของด้วย crypto เป็น barter trade ก็ต้องคิด VAT ทั้งสองขา

สิงคโปร์และออสเตรเลีย มองแบบ barter trade

ซึ่ง Tax Office ของออสเตรเลียก็ยอมรับว่าการคิดแบบนี้ทำให้ crypto เสียเปรียบเมื่อเทียบกับเงินตราปกติ เพราะการซื้อของด้วย crypto จะถูกคิดภาษีทั้งสองขาแทนที่จะเป็นขาเดียว

this ‘double taxation’ treatment creates a competitive disadvantage for the use of digital currencies as a means of exchange, when compared to ‘fiat currencies’, such as the Australian dollar and foreign currencies.

Capital Gain Tax

เกือบทุกประเทศคิดแบบเดียวกัน คือถ้าซื้อ crypto เพื่อเก็งกำไร ตอนขายกลับเป็น fiat แล้วได้กำไร จะถูกคิด capital gain tax 

Thailand

ปัจจุบันยังไม่่มีความชัดเจนไม่ว่าจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกรมสรรพากร ว่าจะคิดภาษีที่เกี่ยวข้องกับ crypto อย่างไร ซึ่งก็มาจากการที่ยังไม่ได้นิยามว่าเราจะมอง crypto เป็นเงินตรา (น่าจะยาก) หรือสินค้า (ดูเหมือนตอนนี้จะมองแบบนี้) หรือจะมองเป็นอะไรใหม่ที่ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง