News

Home News
video

Blockchain กับ Trade Finance

ธนาคาร Barclays และบริษัท Wave ออกข่าวว่า "Barclays and Wave complete world first blockchain trade finance transaction" ในบทความนี้ผมจะอธิบายว่าเค้าทำอะไร และมันมีความสำคัญยังไงครับ กระบวนการ Trade Finance ในปัจจุบัน การค้าระหว่างประเทศปัจจุบันมีขนาดมากกว่า 16 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ โดยทั่วไปในการส่งสินค้าและชำระเงินระหว่างประเทศมีเอกสารสำคัญมากอยู่ 2 อย่างคือ...